วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู                                                                               


นโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่ "ไฟเขียว" กระตุ้นให้ผู้บริการมือถือขยับการลงทุนสู่เทคโนโลยี HSDPA หรือ 3จี นอกจากจะช่วยสร้างรายได้บริการข้อมูลให้โอเปอเรเตอร์แล้ว ยังสร้างธุรกิจต่อเนื่องแก่ผู้ผลิตโน้ตบุ๊ค ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ ทั้งเอเซอร์ เอชพี โตชิบา ฟูจิตสึ ต่างเตรียมนำเข้าเครื่องรุ่นใหม่รองรับ 3จี พร้อมทดสอบร่วมกับโอเปอเรเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น